دستگاهی است به صورت چهار طبقه وبا حرارت غیر مستقیم برای پخت انواع باگت و انواع نانهای حجیم نیمه حجیم به کار میرود.

 

مزایای فر طبقه ای

1- به آسانی می توان فر را پر و تخلیه تمیز و سرویس کرد.

2- تعدادی فر بصورت طبقه ای در 4 طبقه قرار گرفته است.

3- از عایق بندی خوب استفاده شده و از پرت حرارتی فر جلو گیری شده است.

4- انتقال حرارت به داخل فر سریع وبه صورت حرارت غیر مستقیم در موقع پخت می باشد.