علاوه بر دارا بودن ویزه گی های گردون های با بنایی در این نوع تنورها ,مزایای زیر را نیز دارا میباشد.

1- کار کردن با این نوع دستگاه ها آسان وبه علت عایق کاری خوب و دقیق بدنه ,حرارت داخل تنور به بیرون نفوذ نکرده ومصرف سوخت به میزان قابل چشمگیری کاهش می یابد .

2- نمای بدنه دستگاه با ورقهای رنگی و بهداشتی ساخته شده ودر طراحی آن به شکل زیبا و محکم توجه شده است .

3- به علت چرخدار بودن ,حمل,جابجایی و حرکت دستگاه راحت تر میباشد.