دستگاه نانوایی

1 -  قیمت پایین دستگاه برای مشتریان و خریداراناز جهت اقتصادی بسیار با صرفه تر است و جا و مکان کمتری برای قرار گرفتن تنور نیاز است.

2 - دستگاه قابل کنترل و تنظیم در دورهای متفاوت و کم مصرف بودن بواسطه وجود دستگاه اینورتر و نصب آن در تابلو برق .

3 - با این دستگاه ها میتوان بیش از 10 نوع نان پخت نمود و قابیلت پخت نان های سنتی و محلی از ویژگیهای بارز این نوع تنور ها می باشد.